Top

"from elly with love"

Met deze producten wordt het milieu niet extra belast, worden er geen
kinderen ingezet bij het vervaardigen er van of moeten mensen onder erbarmelijke
omstandigheden werken voor te weinig geld.